Kinder Coaching

Kinder Coaching is een ?kortdurende begeleiding die toekomstgericht is. Meestal komt er een hulpvraag van de ouder(s) van het kind. Als kindercoach ga ik me vooral richten naar de toekomst toe en het doel dat het kind kan en wil halen.

 • Uw kind is verlegen of vertoont teruggetrokken of onaangepast gedrag
 • Uw kind is vaak boos en/of heeft moeite met het uiten van zijn/haar gevoelens
 • Uw kind wordt gepest en zou graag sterker in zijn/haar schoenen gaan staan
 • Uw kind heeft klachten door een ingrijpende gebeurtenis zoals bv verhuizing, ziekte, scheiding, overlijden
 • Uw kind zit niet lekker in zijn vel, is verlegen of faalangstig

Als kinder coach kijk ik samen met jou en je kind wat jullie?willen bereiken.
Het coachen van kinderen is erg persoonlijk en hangt van individu tot individu af. Hoeveel tijd hiervoor nodig is, hangt van het kind en de hulpvraag af.

De leeftijd voor kindercoaching ligt tussen de 4 en 16.
De reden zoeken waardoor kinderen zich niet goed voelen is heel belangrijk.
Voelt je kind:
 • faalangst
 • boosheid/onvrede
 • gebrek aan zelfvertrouwen
 • moeite met sociale contacten
 • pesten/gepest worden
 • hooggevoeligheid/HSP
 • scheiding
 • rouwverwerking
 • problemen binnen het gezin
?Door een juiste aanpak kunnen deze problemen met een Kinder Coach gemakkelijk geplaatst worden, zodat je kind zich weer lekker kind kan voelen.

Het is belangrijk dat het kind zelf een hulpvraag ervaart en bereid is tot verandering. Wat zou het kind willen bereiken?

 • ?leren omgaan met emoties
 • ?leren omgaan met verdriet
 • ?meer zelfvertrouwen krijgen
 • ?eigen identiteit durven ontwikkelen, zichzelf leren zijn
 • ?beter slapen
 • ?niet meer duimzuigen of nagelbijten
 • ?omgaan met pesten/gepest worden
 • ?omgaan met HSP
?Kinderen hebben ontzettend veel capaciteiten. Samen met de coach wordt dit duidelijk gemaakt van deze sterke kanten. Het zelf mogen ontdekken, ervaren en oefenen staan centraal. Meestal wordt er enkel gekeken naar het falen van de kinderen, maar wordt er nooit stilgestaan bij de sterke capaciteiten die een kind beschikt. We ondersteunen kinderen om dit zelf te mogen ontdekken.

Als kinder coach verwijs ik zeker door naar een andere deskundige als de hulpvraag niet binnen mijn werkterrein valt. Ik werk ook samen met orthopedagogen die mee helpen om het traject positief te kunnen afronden.

kinderen-coaching-opvoeding-problemen

 

Voor jouw kind en voor jou als ouder gaat een nieuwe wereld open,
je kind kan zich terug lekker kind voelen!